20.01 Koronacja najbardziej niezłomnej pary królewskiej w Polsce

Niezłomni, nieustępliwi, niepokorni, waleczni. Tak można powiedzieć o królewskiej parze: Władysławie Łokietku i Jadwidze Kaliskiej. O Władysławie Łokietku tak pisał nasz znakomity kronikarz Jan Długosz: „Mąż...

14.01 Branka

Czasami tak się zdarza, że to, co zamierza się stłamsić jednym ruchem, wybucha. Tak się stało z branką zarządzoną przez margrabiego Wielopolskiego. Aleksander Wielopolski był...

22.12 Peerelowski skok stulecia

Pierwsza połowa 60 lat. ubiegłego wieku to okres tzw. małej stabilizacji. Co prawda okres względnej liberalizacji lat 1956-1959 był już przeszłością, ale Polska powoli...

04.02 Dowódca gwardii zakłada najwspanialszą chińską dynastię

4 lutego 960 r. w Chinach rozegrała się jedna z najbardziej znanych scen w historii tego kraju. Od czasu upadku w 907 r. słynnej dynastii...

20.11 Niemcy uznają niepodległość Polski

Brygadier Józef Piłsudski, któremu Rada Regencyjna 11 listopada 1918 r. przekazała władze nad polskim wojskiem, kilka dni później tj. 16 listopada wysłał do krajów...

30.01 Największa katastrofa morska

Na Bałtyku u polskich wybrzeży doszło do największej katastrofy w historii marynarki. 30 stycznia 1945 r. poszedł na dno niemiecki statek MS Wilhelm Gustloff...

10.01 Cezar przekracza Rubikon

Rubikon to mała rzeka, właściwie rzeczka, ale bardzo sławna. To tutaj 10 stycznia 49 r. przed Chr. Gajusz Juliusz Cezar po pewnym wahaniu zdecydował...

18.01 Zły dzień dla Polski

18 stycznia 1654 r. w Perejasławiu Bohdan Chmielnicki poddał Ukrainę carowi Aleksemu. Aleksy tym samym wszedł na ścieżkę wojenną z Rzecząpospolitą, zrywając wieczysty pokój...

26.11 Uwolnienie narodowego bohatera trzech krajów

Tadeusz Kościuszko jest narodowym bohaterem: Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Białorusi. 10 października 1794 r. Kościuszko w bitwie pod Maciejowicami dostał się do niewoli. Kiedy bitwa...

22.11 Strategiczna decyzja Kazimierza Wielkiego

Śmierć Henryka Pobożnego w walce z mongolskim najazdem w bitwie pod Legnicą była prawdziwą klęską Polski liczoną w kilku wymiarach. Po pierwsze, opóźniła zjednoczenie...

Najnowsze wpisy