Sierow do Berii

Iwan Sierow w meldunku specjalnym dla Ławrientija Berii napisał:
1. „Aby zapobiec podobnym przypadkom w powiatach obwodu tarnopolskiego, najbardziej narażonych z powodu antysowieckiego nastawienia ludności, wydano wytyczne niezwłocznego sprawdzenia wszystkich (…) doniesień agenturalnych w celu aktywizacji i podjęcia praktycznych działań w tego rodzaju sprawach.

2. Zgodnie z Waszymi wytycznymi do wszystkich powiatów wysłano doświadczonych pracowników operacyjnych z zarządów obwodowych NKWD w celu udzielenia praktycznej pomocy w rozwijaniu działalności operacyjnej.

3. Ponadto naczelnikom zarządów obwodowych NKWD zachodnich obwodów Ukrainy wydano dyrektywy o konieczności podjęcia energicznych działań, prowadzących do ujawnienia i aresztowania przywódców i aktywnych członków organizacji k-r”.

Był to wstęp do aresztowań i prześladowań ludności polskiej na dużą skalę w całej dolinie Seretu. W samym Czortkowie aresztowano do 25 kwietnia 540 osób w wieku od 17 do 22 lat. Poddano ich brutalnemu śledztwu.

Aresztowania te sparaliżowały w Czortkowie działania polskich elit na długi czas i utrudniły tworzenie struktur polskiego podziemia. Taka była cena nieprzemyślanego zrywu młodzieży.