Wielka Trójka w Teheranie fot. domena publiczna

W dniach 28 listopada 1943–1 grudnia 1943 roku w Teheranie odbyło się pierwsze spotkanie Wielkiej Trójki (prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i przywódcy ZSRR Józefa Stalina).

Spotkanie odbywało się już po przełomie w IIWŚ. Niemcy już ponieśli strategiczną porażkę pod Kurskiem i stracili inicjatywę na wschodnim froncie. Amerykanie i Anglicy wylądowali we Włoszech. Przyszedł czas na podjęcie decyzji o przyszłości Europy.

W Teheranie podjęto pierwsze strategiczne decyzje, w tym o losie Polski.

Ustalono, że wschodnia granica Polski będzie na Bugu, czyli na tzw. linii lorda Curzona. Postanowiono, że sowiecka strefa okupacyjna będzie przylegała do zachodniej granicy Polski. To oznaczało, że Polska znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów.

Ze względu na wybory prezydenckie w USA w 1944 r., na prośbę Roosvelta zatajono decyzje odnośnie Polski, żeby nie spowodować protestów amerykańskiej Polonii.

W ten sposób płacąc Sowietom za morze krwi, które przelewali walcząc z Niemcami, zachodni alianci płacili Polską.

Warto dodać, że postanowienia dotyczące Polski, ukryto także przed polskim rządem emigracyjnym w Londynie.

Na tej samej konferencji przehandlowano także Jugosławię. Zachodni alianci wycofali swoje poparcie czetnikom (odpowiednik naszego AK) na rzecz komunistycznej partyzantki Tito.