Koronacja Bolesława Chrobrego fot. domena publiczna autor: Jan Matejko

Przyjęło się uważać, że pierwszą królową Polski była Rycheza (Ryksa) żona Mieszka II. Przyjmuje się, że koronacja tej pary odbyła się 25 grudnia 2015 r. Faktem jest, że koronacja Mieszka i Rychezy rzeczywiście się odbyła. Mniej pewna jest natomiast ww. data, choć jej nie należy wykluczać.

Jednakże Rycheza nie jest pierwszą królową Polski. To miano przysługuje Odzie, margrabiance miśnieńskiej, córce margrabiego Ekkeharda.

Królowa Oda
fot. domena publiczna
autor: Jan Matejko

Tak jak teraz, tak i 1000 lat temu, przełom stycznia i lutego 1018 r. był bardzo ważny dla Polski. Wtedy Bolesław Chrobry podpisał w Budziszynie pokój z Niemcami po 3 wyczerpujących wojnach oraz pojął za żonę
margrabiankę miśnieńską Odę, córkę nieżyjącego margrabiego Ekkeharda.

Kiedy 24 stycznia 1002 r. zmarł młody 21-letni cesarz rzymski i król Niemiec Otton III, przyjaciel Bolesława Chrobrego, do korony króla Niemiec zgłosiło się 3 kandydatów: kuzyn zmarłego cesarza bawarski książę Henryk, książę szwabski Herman i margrabia Miśni Ekkehard. Ten ostatni był spowinowacony z cesarską dynastią przez swoją matkę.

Ekkehard jeden z najbliższych współpracowników Ottona III miał największe szanse. Niestety, ale 30 kwietnia 1002 r. został zamordowany przez nasłanych morderców. Bolesław Chrobry nie czekał, co się dalej wydarzy i zajął Milsko, Łużyce i Miśnię. To stało się powodem długotrwałych wojen z Niemcami (1004-1018), które dla cesarza Henryka II, zakończyły się niepowodzeniem.

30 stycznia 1018 r. podpisano pokój w Budziszynie należącym wtedy do Polski. On był niekorzystny dla Niemiec. Rzymski cesarz i król niemiecki w jednej osobie zmuszony był zgodzić się oddać Polsce Milsko i Łużyce, czyli tereny leżące na zachód od Odry.

Wkrótce do Budiszyna przybyła margrabianka Oda. 2 lutego 1018 r. ten pokój został wzmocniony małżeństwem Bolesława z margrabianką Odą.

Oda była nie tylko córką Ekkeharda, ale też siostrą ówczesnego margrabiego Miśni, Hermana. Ten ostatni był z kolei mężem Regelindy, córki Bolesława Chrobrego. Można powiedzieć, że Chrobry ożenił się ze siostrą swojego zięcia.

Niewiele wiemy o pożyciu Bolesława z Odą. To małżeństwo było z pewnością niedobrane przynajmniej wiekowo. Różnica wynosiła ca. 30 lat. Bolesław jeszcze w tym samym roku zdobył Kijów i wziął sobie siłą za nałożnice siostrę kijowskiego władcy Jarosława Mądrego, którą mu kiedyś odmówiono jako żonę.

Oda urodziła córkę Matyldę. W 1025 r. na wiosnę prawdopodobnie na Wielkanoc 18 kwietnia, Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w katedrze gnieźnieńskiej. W ten sposób Oda została pierwsza królową Polski, choć nie jest do końca pewne czy sam była koronowana. Według Długosza była.

2 miesiące po koronacji zmarł Bolesław Chrobry i Oda musiała ustąpić pierwszeństwa innej Niemce, Rychezie, nowej królowej.

Królowa Rycheza
fot. domena publiczna
autor: Jan Matejko

Nie wiemy, jak się potoczyły jej dalsze losy, ale jej córka Matylda w związku z obaleniem rządów Mieszka II i reakcją pogańską wyjechała, podobnie jak Rycheza do Niemiec.