Bawaria - rewolucja dot. Wikipedai CC 3.0 autor: Bundesarchiv

Tak można nazwać powstanie partii, która wkrótce przekształciła się w partię nazistowską. 5 stycznia 1919 r. założono w hotelu „Fürstenfelder Hof” w Monachium Niemiecką Partię Robotniczą (Deutsche Arbeiterpartei).

W momencie założenia partia liczyła kilkudziesięciu członków. Ilu konkretnie nie wiadomo, panują rozbieżne opinie na temat liczebności, która ocenia się od 30 do 64 członków. Partia, mimo że miała w nazwie „robotnicza” była faktycznie partią o profilu nacjonalistycznym.

Bawaria – obalenie monarchii
fot. domena publiczna

Założycielami DAP byli: ślusarz Anton Drexler, dziennikarz sportowy Karl Harrer, ekonomista Gottfied Feder i dziennikarz Dietrich Eckart. Partia nie została zorganizowana przypadkowo. Jej źródłem było Towarzystwo Thule. To organizacja powstała na rok przed zakończeniem IWŚ. Jej członkowie wywodzili się z bawarskiej elity. Nazwa Thule nawiązywała do starożytnej greckiej nazwy najbardziej na północ wysuniętej wyspy, co nadawało nazwie organizacji „nordycki” sens.

Thule była organizacją o wyraźnym profilu nacjonalistycznym, rasistowskim, szczególnie antysemickim. Silne tam były wpływy okultystyczne. Członkowie Thule w obliczu radykalizacji niemieckiego świata pracy, po przegranej światowej wojnie, zdecydowali się na zbudowanie swoich wpływów wśród robotników. Partia miała mieć charakter robotniczy i prawicowy. Ubóstwo świata pracy tłumaczono wpływami żydowskiego kapitału.

Karl Harrer – pierwszy przewodniczący DAP
fot. domena publiczna

Do założenia partii Towarzystwo Thule wyznaczyło 2 swoich członków: Harrera i Eckarta. Ten pierwszy został szefem partii. Warto dodać, że do Thule należało grono późniejszych najwyższych dygnitarzy III Rzeszy: główny ideolog nazizmu Alfred Rosenberg, późniejszy generalny gubernator w Polsce Hans Frank, Rudolf Hess (późniejszy zastępca Hitlera) i Julius Streicher wydawca antysemickiej gazety „Der Stuermer”.

Partia została założona w chwili wielkiego chaosu w Bawarii. 7 listopada 1918 r., a więc jeszcze przed zawarciem rozejmu i zakończeniem I Wojny Światowej obalono monarchię w Bawarii. Królestwo Bawarii wchodzące w skład cesarstwa niemieckiego przestało istnieć. Utworzono republikę. Na wiosnę doszło do wojny domowej. Władze przejęli niemieccy komuniści, którzy utworzyli w Monachium Bawarską Republikę Radziecką.

Ten land był wtedy bardzo mało uprzemysłowiony, robotników było tam mało, a konserwatywni chłopi, którzy stanowili znaczną siłę w Bawarii byli im przeciwni. Na początku maja 1919 r. wojska przysłane przez rząd niemiecki z Berlina wraz z tzw. freikorpsami (ochotnicze formacje paramilitarne niemieckich nacjonalistów) zdławiły tę bolszewicką republikę w Monachium.

We wrześniu 1919 r. na zebranie partii przyszedł zdemobilizowany żołnierz Adolf Hitler. Prawdopodobnie został tam przysłany przez bawarski kontrwywiad, w ramach monitorowania politycznych organizacji. Hitler, człowiek obdarzony krasnomówczym talentem szybko zdominował w dyskusjach dotychczasowych liderów. W lutym 1920 r. już współtworzył program partii. W tymże roku Niemiecka Partia Robotnicza (DAP) zmieniła nazwę na Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą (NSDAP). W tymże roku po konflikcie z Hitlerem, Herrer ustępuje ze stanowiska szefa partii na rzecz Drexlera. W następnym roku Hitler usuwa dotychczasowego lidera i sam zostaje fuehrerem partii.