Attak na Pearl Harbour fot. domena publiczna

11 grudnia 1941 r. Polska wypowiedziała wojnę Japonii. To wydarzenie jest pewnego rodzaju kuriozum. Japonia jest jedynym państwem, któremu Polska wypowiedziała wojnę w XX wieku.

Polska nie wypowiedziała wojny dwom państwom-zbirom, które napadły na nią tj. III Rzeszy Niemieckiej i Związkowi Sowieckiemu, ale Japonii, która na nią nie napadła.

W dodatku Polska i Japonia po wrześniu 1939 r. mimo że należały do wrogich obozów, utrzymywały poprawne stosunki, a wywiady obu państw wymieniały się informacjami o Związku Sowieckim.

Wszystko niestety zmieniło się, po ataku Japonii na USA w Pearl Harbour, na Hawajach w dniu 7 grudnia 1941 r. Rząd Władysława Sikorskiego został zmuszony przez aliantów do wypowiedzenia wojny Japonii, co uczynił z niechęcią. Jeszcze jednak po tym przez pewien czas oba wywiady utrzymywały pewne kontakty.