Adolf Hitler ogłaszający w Wiedniu anschluss w dniu 1`5 marca 1938 r. fot. Wikipedia CC 3.0 autor: Bundesarchiv

Pangermanista Hitler zawsze marzył o zjednoczeniu ludzi mówiących po niemiecku w jedno państwo. Swoje działania zaczął od zajęcia Nadrenii. Potem przyszła kolej na Austrię, jego ojczyznę.

12 marca 1938 r. została dokonana aneksja terytorium państwowego Federalnego Państwa Austriackiego przez Rzeszę Niemiecką. Tzw. Anschluß, czyli przyłączenie cieszył się poparciem ogromnej części austriackiego społeczeństwa.

Przejazd Hitlera przez Wiedeń
fot. Wikipedia CC 3.0
autor: Bundesarchiv

Już w 1934 r. naziści próbowali dokonać zamachu stanu w Wiedniu. Naziści, którzy byli w Austrii zdelegalizowani zabili kanclerza Dollfussa. Pucz został stłumiony a sprawcy skazani na karę śmierci. Hitler jednak tego nie zapomniał.

Mimo że zamordowany kanclerz był zwolennikiem korporacjonizmu i solidaryzmu narodowego, to jednocześnie był przeciwnikiem niemieckiego nazizmu.

W 1938 rząd i prezydent Austrii stawili opór przejęciu władzy przez miejscowych nazistów. Kanclerz Kurt Schuschnigg, chcąc zapobiec aneksji, 9 marca 1938 ogłosił przeprowadzenie 13 marca referendum, w którym Austriacy mieliby się wypowiedzieć na temat przyszłości swego kraju.

Hitler nie miał jednak zamiaru czekać na niepewny wynik. 12 marca Wehrmacht przekroczył granicę, a Hitler przybył do Wiednia i natychmiast mianował miejscowego nazistę Arthura Seyss-Inquarta, kanclerzem.

Potem wypadki potoczyły się błyskawicznie. Prezydent Austrii, Wilhelm Miklas przekazał Hitlerowi swoje obowiązki. Następnego dnia 13 marca, austriaccy naziści austriaccy ogłosili zatwierdzoną przez Hitlera ustawę, która włączała Austrię do Wielkiej Rzeszy jako Marchię Wschodnią (Ostmark).

Hitler, który grał wtedy jeszcze role „demokraty”, po zajęciu przeprowadził referendum. Ono odbyło się 10 kwietnia. Obywatele obu krajów miażdżącą większościągłolsów potwierdzili to „połączenie”.

Na pytanie , „Czy zgadzasz się z połączeniem Rzeszy Niemieckiej z Austrią?” w Niemczech pozytywnie odpowiedziało 99% głosujących, zaś w Austrii jeszcze więcej – 99,7%.

Takie wyniki podała propaganda ministra Goebbelsa.

Wielkie Niemcy zostały uznane między innymi przez Wielką Brytanię i Francję. W ten sposób dwa wielkie mocarstwa złamały postanowienia Traktatu Wersalskiego.

Paradoksalnie, ale najbardziej protestował (do pewnego czasu) przeciw unicestwieniu austriackiego państwa, faszysta Mussolini.

Ta reakcja Angilii i Francji utwierdziła Hitlera, może żadac więcej, że zachodnie mocarstwa nie przejawiają woli wiekszego oporu. Bierna postawa i milcząca zgoda Londynu i Paryża rozzuchwaliła Hitlera, ktory już wkrótce zwróci się ku nastepnej ofierze, Czechosłowacji.