Jednym z nich była nocna bitwa o wieś Kamień Stołpecki, gdzie mieściła się jedna z baz Zgrupowania. Tam kwaterowała 1 kompania 78 Pułku Strzelców Słuckich AK, pluton ckm i oddział partyzanckiej żandarmerii. W sumie 120 żołnierzy mających 2 ckm, 7 rkm, pistolety maszynowe oraz karabiny.

Dowodzący kilkutysięcznym zgrupowaniem sowieckich partyzantów płk „Dubnow” postanowił tę bazę, zlikwidować. Zdanie powierzył Brygadzie Partyzanckiej im. Stalina, dowodzonej przez płk Pawła I. Gulewicza, oraz oddziałowi mjr. Szestakowa z Brygady Specjalnego Przeznaczenia NKWD (NKGB). Liczebność obu tych oddziałów prawdopodobnie była niewiele poniżej tysiąca partyzantów mających działo, moździerz, 29 rkm oraz kilkaset pistoletów maszynowych i karabinów. Sowieci przeprowadzili staranne rozpoznanie.

Również starannie przygotowali atak, rozpoczynając go, w nocy 14 maja 1944 r. nie od strony Puszczy Nalibockiej gdzie stacjonowali, ale podeszli do wsi z drugiej strony z kierunku miasta Iwieniec, gdzie stacjonowali Niemcy. To było zaskoczenie. Sprawnie zlikwidowali warty składające z mieszkańców wsi i podeszli co centrum wsi do kościoła.

Tam zostali zauważeni przez dyżurnego obchodzącego warty, który oddal strzał ostrzegawczy. Sowieci natychmiast rozpoczęli huraganowy ostrzał kwatery zgrupowania i przystąpili do szturmu. Napastnikom udało się częściowo opanować teren wokół kościoła i jego dziedziniec. Zdobyli 3 z 4 głównych punktów oporu, w postaci prowizorycznych bunkrów. Jednakże żołnierze AK stawiali zacięty opór. Sowieci nie mogli go przełamać przez 2 godziny.

Sprawę rozstrzygnęły główne siły Zgrupowania, które nadciągnęły z odsieczą pod dowództwem „Góry”. Wtedy Sowieci wycofali się w kierunku Puszczy Nalibockiej.

Polacy obronili wieś dzięki dobremu wyszkoleniu i doświadczeniu w walce z Sowietami. Jednakże straty były znaczne. Poległo 21 żołnierzy, 23 zostało rannych. Zginęło 20 mieszkańców wsi, która częściowo została spalona.

Efekt zaskoczenia to wynik zlekceważenia informacji z poprzedniego dnia o nadchodzeniu sowieckich oddziałów. Dowodzący obroną wsi plut. „Mak”, który poległ w walce, znany z licznych i skutecznych wypadów i zasadzek na sowieckich partyzantów nie przywiązał tym razem większej uwagi o meldunku o Sowietac