Józef Piłsudski

Istnieje rozbieżność co do datowania powstania odrodzonego państwa polskiego. Jedną z najważniejszych dat jest dzień 7 października, wtedy Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski? Według innych bardziej odpowiednim dniem jest któryś z listopadowych dni, z których ostatecznie wybrano 11 listopada.

Te rozważania kończą się w dniu 16 listopada. Tego dnia Józef Piłsudski piastujący funkcję naczelnego wodza polskiej armii wysłał depeszę do państw zachodnich notyfikująca powstanie Polskiego Państwa.

Depesza notyfikująca została wysłana przez radiostację „WAR”, która była ukryta w Cytadeli Warszawskiej. To była niemiecka radiostacja służąca do utrzymywana KONTAKTU Z frontem wschodnim. Ona została przejęta przez Polaków. Ta radiostacja odegrała ogromną rolę podczas wojny w 1920 r. z Rosją Sowiecką. Polscy operatorzy, nadsłuchując radiostacje wroga, złamali szyfr, co umożliwiło stworzenie planu kontruderzenia i wygrania warszawskiej bitwy.

Notyfikacja (urzędowe powiadomienie) państwa polskiego z 16 listopada 1918 r.

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”.

Wódz naczelny
Piłsudski

za ministra spraw zewnętrznych
Filipowicz