II Rzeczpospolita

Na portalu money.pl (autor Jacek Frączyk) opubliowano interesujace porównanie przedwojennych gospodarek. Z niego wynika, że Polska za rządów sanacji traciła dystans do innych krajów.

Faktem jest, że światowy kryzys gospodarczy 1929-1933 dotknął Polskę bardziej niż inne kraje i trwał u nas dłużej, w zasadzie do 1935/1936 r.

Do takiego zestawienia trzeba jednak podchodzić z pewnym dystansem, bo trudno uwierzyć, że zdewastowana przez Bolszewików Rosja, a później ZSRS, gdzie ludzie milionami umierali z głodu na wsi, a w miastach głodowali miała wyższy PKB na 1 mieszkańca niż Polska.

Źródło: Money.pl