Manifestacja banderowców fot. domena publiczna

Wybrane informacje od doktor Lucyny Kulińskiej

Uchwała

Uchwała Krajowego Prowidu OUN z 1990 roku nakazywała Ukraińcom i ich sympatykom prowadzić działania zmierzające do odebrania Polsce wielu powiatów na wschodzie i południu kraju i do rozpadu państwa polskiego.
Nakazy tajnej Uchwały Krajowego Prowidu OUN z 1990 roku są następujące:
1. bagatelizowanie zbrodni ukraińskich na Polakach, przemilczanie ich i fałszowanie krwawej, przestępczej historii UPA;
2. pobudzanie proukraińskich sympatii;
3. blokowanie informacji o ludobójstwie ukraińskim na Polakach;
4. blokowanie informacji o współczesnym szowinizmie ukraińskim;
5. wspomaganie separatystycznych ruchów w Polsce;
6. napuszczanie Rosjan na Polaków i Polaków na Rosjan;
7. straszenie polskiego społeczeństwa rzekomo zbliżającą się inwazją Rosji, by nie dopuścić do niewygodnego dla hitlerowskiej Ukrainy Zachodniej, a korzystnego dla Polski politycznego i ekonomicznego zbliżenia polsko-rosyjskiego.
Zwolennicy banderyzmu są wierni literze Uchwały.

Samorząd

Dzisiejszy Lwów od lat stawia pomniki, nadaje honorowe obywatelstwo Banderze i Szuchewyczowi, którzy byli twórcami OUN i UPA – organizacji, które są odpowiedzialne za ludobójstwo 200 tysięcy Polaków na Wołyniu, Podolu i w Małopolsce Wschodniej. Oni nadali ideologiczny i organizacyjny kształt tym organizacjom, oni uznawali przemoc w stosunku do ludności cywilnej za w pełni usprawiedliwioną i zalecaną formę walki. Radni Lwowa, poprzez finansowane z kasy miasta kampanie reklamowe, stawiają tych ludzi za wzór do naśladowania dla młodzieży.
Nie mają żadnych zahamowań – np. w kwietniu 2009 partia Swoboda umieściła w centrum Lwowa 20 plakatów z herbem walczącej pod nadzorem Waffen SS dywizji i hasłem „Oni bronili Ukrainy”.