Męczeństwo św. Szczepana fot. Wikipedia CC 3.0 autor: Raimond Speakking

26 grudnia przypada dzień świętego Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika. On jest świętym katolickim i prawosławnym.

Święty Szczepan jest wymieniany w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.

Czytaj też:

Szczepan, podobnie jak wszyscy pierwsi chrześcijanie był Żydem. Był zwierzchnikiem grupy Żydów nazywanych hellenistami. Oni pochodzili spoza Palestyny i mieli poglądy bardziej liberalne niz Żydzi z Palestyny.

Św. Szczepan został wybrany jako pierwszy diakon pomagajacy apostołom Jezusa Chrystusa.
Św. Szczepan odłaczył chrystianizm od jerozolimskiego kultu otwierajac go na nowych wiernych spoza dotychczasowej wspólnoty.

Wystąpienie św. Szczepana
8 Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. 9 Niektórzy zaś z synagogi, zwanej [synagogą] Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem3. 10 Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego [natchnienia] przemawiał. 11 Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu». 12 W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. 13 Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. 14 Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał». 15 A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła.

Dzieje Apostolskie

Został osądzony przez Sanhedryn i ukamienowany w 36 r.

55 A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 57 A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 58 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali18, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» 60 A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.
Dzieje Apostolskie

: