Cesarz Qianlong na tronie fot. domena publiczna auotr: Giuseppe Castiglione

Przyjęta w naszym kręgu cywilizacyjnym abdykacja zazwyczaj była dokonywana z trzech powodów: władca podupadł na zdrowiu, chciał zapewnić władze swojemu następcy, zanim umrze oraz pod wpływem niepowodzeń, jak np. nasz Jan Kazimierz.

Powód, dla jakiego abdykował chiński cesarz Qianlong z dynastii Qing jest niezwykły z punktu widzenia Europejczyków.

Portret cesarza Qianlonga na koniu
fot. domena publiczna
auotr: Giuseppe Castiglione

Cesarz Qinalong panował w latach 1735-1796. Jego panowanie trwało 60 lat i 4 miesiące. Qinalong był ostatnim wielkim cesarzem Chin. Z pochodzenia był Mandżurem. Jego przodkowie w 1644 r. rozpoczęli podbój Chin zakończony sukcesem. Dynastia Qing panowała w latach 1644-1911.

Cesarz Qianlong w gabinecie
fot. domena publiczna
autor: Giuseppe Castiglioni

Mandżurowie, mimo że starali się zachować swoją odmienność po zdobyciu Chin, to jednak ulegli wpływowi konfucjanizmu.

Jedną z podstawowych zasad konfucjanizmu jest głęboki szacunek dla przodków. Dziadek cesarza Qinalonga, cesarz Kiangxi opanował w latach 1661-1722. Jego panowanie trwało 61 dni 10 miesięcy i 13 dni.

Qianlong uznał, że nie może panować dłużej niż jego dziadek, i z szacunku dla niego abdykował.