Dzierżyński i Stalin fot. domena publiczna

W tym miesiącu minęła 100 rocznica powstania najbardziej zbrodniczej organizacji w dziejach świata tj. bolszewickiej Czeki (Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem), która potem istniała do końca Związku Sowieckiego, pod róznymi nazwami: Czeka – GPU – OGPU – NKWD – NKGB – KGB. Ten moloch jest odpowiedzialny za smierć dziesiątków milionów ludzi, dokonanej bardzo często w okrutny i wyrafinowany sposób.

Rocznica stała się okazją dla prezydenta Bialorusi Łukaszenki do wygłoszenia przemówenia na ten temat. Poniżej zamieszczamy 4 wypowiedzi prezydenta.

O współczesnej roli KGB
„W tych mrocznych czasach po rozpadzie ZSRR szala mogła przechylić się na każdą stronę. W takim wypadku republikę, poza tymi biedami, które na nią spadły, czekałyby jeszcze straszniejsze niepokoje społeczne. Ale dzięki profesjonalizmowi, także struktur siłowych, służb specjalnych, udało się nam skierować sytuację do na spokojny tor i zająć się bieżącymi problemami gospodarczymi”.

O przeszłości służb specjalnych, od Czeki do KGB
„Wam, nam za przeszłość naszych służb specjalnych, czekistów, nie ma się co wstydzić. Nie ma żadnej przyczyny. Nie żyliśmy w tych czasach, nie znaliśmy ich i nie rozumiemy ducha tych czasów. A potępiać historię jest lekko i prosto”.

O własnym humanitaryźmie
„Zawsze żądałem od szefostwa KGB, żądam i żądać będę: nigdy nie dopuszczajcie w swojej pracy takich błędów, które złamałyby życie ludziom, choćby jednemu człowiekowi. Historia nigdy nam tego nie daruje. Moje stanowisko co do takich sytuacji będzie niezmiennie i nieprzemijające”.

Kto to jest czekista
” Być czekistą przede wszystkim oznacza być patriotą. Bezinteresownie oddawać całego siebie Ojczyźnie, nie licząc na uznanie społeczne”.

Źródło: TV Biełsat