Żagiew, czyli Żydowska Gwardia Wolności to konspiracyjna i kolaborancka organizacja żydowska utworzona przez Gestapo już w 1940 r.

Ich celem było infiltrowanie żydowskich i polskich organizacji podziemnych, w tym niosących pomoc Żydom.

Żagiew zajmowała się tropieniem kanałów przerzutu żywności i innej pomocy do getta. Członkowie Żagwi udawali grupę przemytniczą właśnie po to, żeby namierzyć drogi przerzutów.

Czytaj też: Czaputowicz: „Żydzi złapani przez Niemców denuncjowali Polaków, którzy ich ukrywali”

Żagiew działała zarówno w getcie, jak i po tzw. aryjskiej części Warszawy. Wychodząc poza getto, tropili ukrywających się Żydów i wydawali ich w ręce Niemców.

Czytaj też: Żydzi znów chcą odwołania ambasador z Polski. Tym razem antysemitą został premier Morawiecki

Członkowie Żagwi mogli poruszać się po Generalnej Guberni. Otrzymywali także od Gestapo broń.

Najbardziej znaną postacią był Leon Skosowski ps. „Lonek”. Najbardziej znaną sprawą Żagwi było sprawa Hotelu Polskiego, czyli fikcyjnych wyjazdów do innych krajów. Komórka Żagwi w tym hotelu przy pomocy żydowskich naganiaczy oferowała zamożnym Żydom w zamian za niebagatelne pieniądze paszporty i wizy wyjazdu zagranicę. W ten sposób wybawiono z kryjówek prawdopodobnie aż 2,5 tys. Żydów, których następnie zamordowano lub wysłano na śmierć do Auschwitz.

Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW) wytropił działalność „Żagwi” i przy współpracy AK na agentach wykonano 70 wyroków śmierci. Jednym z ostatnich zlikwidowanych był Leon Skosowski.